ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информируем Вас о том, что сайт обрабатывает персональные данные и использует "cookies".
Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность полученных от Вас персональных данных для целей, указанных в настоящей Политике обработки персональных данных, а также безопасность при их обработке в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Для подтверждения Вашего согласия на обработку данных на указанных выше условиях нажмите "Согласен(на)"

Әрбір қосымша қабат – бұл жабыныңыздың сенімділігінің қосымша деңгейі.  Көп қабатты жабынқыш — бұл үйіңіздің қауіпсіздігінің ондаған жылдарға деген кепілі

Әрбір қабатпен
сенімділік

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Көп қабатты жабынқышы қайталанбас үш түсті, бұл жағдай бүкіл жабынның тартымды көлемділігін жасайды.
Үш өлшемді
түс

Ірі дәнді базальт түйіршіктердің қолданылуы арқасында ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS жабынқышы механикалық зақымданулар мен климаттық әсерлерден сенімді қорғалған.
Базальт
төбежабыны

Біз, икемді жабынқышқа сериясына байланысты 10 жылдан 60 жылға дейінгі ресми кепілдік береміз.
Кепілдік

МАУСЫМНЫҢ ЖАҢА ӨНІМДЕРІ

КОМФОРТ иілгіш жабынқышы сериясы

ANDEREP GL PLUS және PROF PLUS астарлық кілемдері

HAUBERK қасбет тақтасының "КАМЕНЬ" топтамасы