ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информируем Вас о том, что сайт обрабатывает персональные данные и использует "cookies".
Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность полученных от Вас персональных данных для целей, указанных в настоящей Политике обработки персональных данных, а также безопасность при их обработке в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Для подтверждения Вашего согласия на обработку данных на указанных выше условиях нажмите "Согласен(на)"
Подбор черепицы

Үйдің үлгісінде жабынқыш түсін таңдау

Компаниямыздың сәулетшілер, дизайнерлер және құрылып жатқан үйлердің иелерінің қызығушылығын тудыратын арнайы әзірлемесі, - үйдің үлгісінде икемді жабынқыш түсін таңдау бойынша онлайн бағдарлама. Қарапайым және интуициялық түсінікті интерфейс сіздің битумдық жабынқыштың түсін, оның өзіндік фактурасы мен ғимарат қабырғаларының түстік шешіміне суретті таңдауыңызға жағдай туғызады. Біздің бағдарламалық өніміміз үйдің үлгісінде құрылып жатқан үйді мінсіз етуге көмектесетін үйлесімді табуыңыз және көруіңізге жағдай туғызады.     

  1. Үлгінің кескінінде ғимарат қабырғаларының түсін таңдау қажет.

  2. Икемді жабынның түсі мен фактурасын таңдау үшін төменгі сол бұрышта орналасқан мәзірді пайдаланыңыз.

  3. Ұсынылған коллекциялардың ішінен, сіздің пікіріңізше, жабын мен ғимарат қабырғаларының тамаша үйлесімі болатын вариантта таңдап алыңыз.

Жабынқышыңыздың параметрлерін көрсетіңіз

Ендовалық кілемдер мен шана табанды ернеулік жабынқышты таңдау

Компаниямыздың сәулетшілер, дизайнерлер және құрылып жатқан үйлердің иелерінің қызығушылығын тудыратын арнайы әзірлемесі, - үйдің үлгісінде икемді жабынқыш түсін таңдау бойынша онлайн бағдарлама. Қарапайым және интуициялық түсінікті интерфейс сіздің битумдық жабынқыштың түсін, оның өзіндік фактурасы мен ғимарат қабырғаларының түстік шешіміне суретті таңдауыңызға жағдай туғызады. Біздің бағдарламалық өніміміз үйдің үлгісінде құрылып жатқан үйді мінсіз етуге көмектесетін үйлесімді табуыңыз және көруіңізге жағдай туғызады.