ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информируем Вас о том, что сайт обрабатывает персональные данные и использует "cookies".
Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность полученных от Вас персональных данных для целей, указанных в настоящей Политике обработки персональных данных, а также безопасность при их обработке в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Для подтверждения Вашего согласия на обработку данных на указанных выше условиях нажмите "Согласен(на)"

Кепілдік
Осы бетте Сіз SHINGLAS икемді жабынқышына кепілдік ресімдей аласыз. Өзіңіз үшін ең қолайлы тәсілді таңдаңыз:  

1. Кепілдік сертификатының формасын қағазға басып шығарыңыз және оны қолмен толтырыңыз:

Бір қабатты жабынқышқа кепілдік сертификаты
Көп қабатты жабынқышқа кепілдік сертификаты

2. Немесе төменде ұсынылып отырған онлайн форманы толтырыңыз және электрондық поштаңызға Өзіңіз сатып алған зат туралы деректерді алыңыз. Содан соң қағазға басып шығарыңыз.

Сертификатты толтырылған сертификат сатушының мөрі, оның өкілінің қолы және сатып алынған материал туралы қажетті барлық ақпарат көрсетілген жағдайда жарамды болады.
Сертификатты толтырғаннан кейін, Сатушыға, оның өкілінің қолын қою және оны ұйымның мөрімен растау үшін жүгіну қажет.

Мыналарды ескертеміз:

АТЛАНТИКА, КОНТИНЕНТ сериясының үш қабатты қапталған жабынқышына кепілдік мерзімі 60 жылды құрайды! 
ВЕСТЕРН сериясының  екі қабатты қапталған жабынқышына кепілдік мерзімі 55 жылды құрайды!
РАНЧО сериясының  екі қабатты қапталған жабынқышына кепілдік мерзімі 30 жылды құрайды!
ДЖАЗ сериясының  екі қабатты қапталған жабынқышына кепілдік мерзімі 50 жылды құрайды!
КАНТРИ сериясының  екі қабатты қапталған жабынқышына кепілдік мерзімі 50 жылды құрайды!
УЛЬТРА сериясының  икемді жабынқышына кепілдік мерзімі 50 жылды құрайды!
КЛАССИК, КОМФОРТ сериясының  икемді жабынқышына кепілдік мерзімі 30 жылды құрайды!
ФИН ЖАБЫНҚЫШЫ сериясының  икемді жабынқышына кепілдік мерзімі 20 жылды құрайды!

Бір қабатты жабынқышқа кепілдік шарттары
Көп қабатты жабынқышқа кепілдік шарттары

Online өтінім
Атыңызды толтырыңыз
Қаланы толтырыңыз
Мекен-жайды толтырыңыз
Объектінің атауы толтырыңыз
Байланыс телефонын толтырыңыз
Email толтырыңыз
Жабынқыш сатылған күнді көрсетіңіз
Партия кодын көрсетіңіз
Материал санын көрсетіңіз
Сатушы фирманың атауын көрсетіңіз
Өкіл-фирманың мекен-жайын көрсетіңіз
Сатушының телефонын көрсетіңіз
Сатушының ТАӘ көрсетіңіз
Сериясын көрсетіңіз
Топтаманы көрсетіңіз
Түсін көрсетіңіз